F A S H I O N  P R    ·    B R A N D  A M B A S S A D O R   ·   B L O G G E R